Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

Podjetje, ki odgovorno za postavitev in vzdrževanje spletne strani go4huture.arctur.si je Arctur, Industrijska cesta 1a, 5000 Nova Gorica, Slovenija. Arctur obdeluje vaše osebne podatke v skladu z GDPR. Arctur z ustreznimi ukrepi zagotavlja, da nepooblaščene osebe ne dostopajo do vaših osebnih podatkov, varuje njihovo zaupnost in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo ali nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Arctur je prevzel vlogo upravljavca in obdelovalca v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Arctur je pridobil sistemski certifikat ISO/IEC 27001:2013.

Lokacija strežnika spletne strani je v Novi Gorici, Slovenija, in je ustrezno zavarovana.

Varnost osebnih podatkov: Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

Izjava upravljavca posameznika obvešča o obdelavi osebnih podatkov, o vseh novostih in pomenu varovanja osebnih podatkov.

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

Katere osebne podatke zbiramo?

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi.

Na spletnem mestu go4huture.arctur.si se lahko zbirajo naslednje kategorije osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za doseganje namenov, navedenih v tej izjavi o zasebnosti:

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Splošno Uredbo o varstvu podatkov, lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani.

V skladu z vašim posebnim soglasjem bodo vaši osebni podatki uporabljeni za spodaj opredeljene namene:

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov:

e-mail: 
Naslov: Arctur d.o.o., Industrijska cesta 1a, 5000 Nova Gorica, Slovenia

 V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov:

e-mail: 
Naslov: Arctur d.o.o., Industrijska cesta 1a, 5000 Nova Gorica, Slovenia

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).