Skupaj za lepši svet.

Dobra dela bomo s prešerno voljo in širokim nasmehom opravljali na osmih tematskih področjih.
Prikaz deleža trenutno izbranih aktivnosti po posameznem tematskem področju:

58%
Zaščiti živali
59%
Reši planet
51%
Podpri lokalno gospodarstvo
38%
Zavzemaj se za enakopravnost
60%
Recikliraj
53%
Uživaj v dnevu brez mesa
54%
Pomagaj tistim, ki to potrebujejo
51%
Prispevaj svoj čas

Skupaj za trajnostni razvoj.

Vsako dobro delo doprinese k izpolnjevanju enega ali več ciljev trajnostnega razvoja (SDG).
17 ciljev SDG vodi k univerzalnemu: ustvariti boljši svet za vse.
Podporniki iniciative #Go4Huture smo z izborom dobrih del doslej podprli naslednje cilje trajnostnega razvoja:

Kazalniki