Skupaj za lepši svet.

Dobra dela bomo s prešerno voljo in širokim nasmehom opravljali na osmih tematskih področjih.
Prikaz deleža trenutno izbranih aktivnosti po posameznem tematskem področju:

50%
Zaščiti živali
51%
Reši planet
42%
Podpri lokalno gospodarstvo
33%
Zavzemaj se za enakopravnost
53%
Recikliraj
46%
Uživaj v dnevu brez mesa
44%
Pomagaj tistim, ki to potrebujejo
42%
Prispevaj svoj čas

Skupaj za trajnostni razvoj.

Vsako dobro delo doprinese k izpolnjevanju enega ali več ciljev trajnostnega razvoja (SDG).
17 ciljev SDG vodi k univerzalnemu: ustvariti boljši svet za vse.
Podporniki iniciative #Go4Huture smo z izborom dobrih del doslej podprli naslednje cilje trajnostnega razvoja:

Kazalniki