Skupaj za lepši svet.

Dobra dela bomo s prešerno voljo in širokim nasmehom opravljali na osmih tematskih področjih.
Prikaz deleža trenutno izbranih aktivnosti po posameznem tematskem področju:

55%
Zaščiti živali
55%
Reši planet
46%
Podpri lokalno gospodarstvo
35%
Zavzemaj se za enakopravnost
57%
Recikliraj
50%
Uživaj v dnevu brez mesa
50%
Pomagaj tistim, ki to potrebujejo
47%
Prispevaj svoj čas

Skupaj za trajnostni razvoj.

Vsako dobro delo doprinese k izpolnjevanju enega ali več ciljev trajnostnega razvoja (SDG).
17 ciljev SDG vodi k univerzalnemu: ustvariti boljši svet za vse.
Podporniki iniciative #Go4Huture smo z izborom dobrih del doslej podprli naslednje cilje trajnostnega razvoja:

Kazalniki