Skupaj za lepši svet.

Dobra dela bomo s prešerno voljo in širokim nasmehom opravljali na osmih tematskih področjih.
Prikaz deleža trenutno izbranih aktivnosti po posameznem tematskem področju:

57%
Zaščiti živali
57%
Reši planet
49%
Podpri lokalno gospodarstvo
37%
Zavzemaj se za enakopravnost
58%
Recikliraj
52%
Uživaj v dnevu brez mesa
51%
Pomagaj tistim, ki to potrebujejo
49%
Prispevaj svoj čas

Skupaj za trajnostni razvoj.

Vsako dobro delo doprinese k izpolnjevanju enega ali več ciljev trajnostnega razvoja (SDG).
17 ciljev SDG vodi k univerzalnemu: ustvariti boljši svet za vse.
Podporniki iniciative #Go4Huture smo z izborom dobrih del doslej podprli naslednje cilje trajnostnega razvoja:

Kazalniki